Sunday, 13 January 2013

KEDAH sekilas pandang

Keluasan 9,426 Km2  (3% dari Malaysia 329,758 Km2)

                                           2008        2009       2010       2011

Jalan Negeri (Km)             3,921       4,528      4,824      6,316

Jalan Persekutuan                 957          957      1,006      1,102

Bekalan Air (juta Gelen)     92.9         93.2        95.6        99.6

Pengguna Elektrik (ribu)       548         566         593         617


Bilangan Menara TELCO mengikut daerah

Yan              10    Sg. Petani           205       Sik               13
Pendang       42    Pdg Terap            9          Baling          17
Bdr Baharu  19    Kota Setar          198        Kbg Pasu     100
Kulim          115   Kulim Hi-Tech    11        Langkawi     90     <829>

Jenis Tanaman di Negeri Kedah 2011

Padi                 24,247  HA
Getah               23,076  HA
Kelapa Sawit   20,534  HA
Tebu                     25.3 HA
Buah-buahan    21,512 HA
Kelapa               1,711  HA
Sayur-sayuran   1,442  HA
Lain-lain              203  HA


Pelaburan Asing (RM) bagi 2011

1. Pulau Pinang    7,145,6145

2. Kedah                5,995,746

3. N Sembilan        4,334,302

4. Selangor             4,236,263

No comments:

Post a Comment